TRÆ

TRÆ er et nyt kontorhus på Sydhavnen i Aarhus. Det bliver Danmarks højeste træhus med sine 78 meter og 20 etager. Her er der plads til virksomheder, der vil være en del af et kontorhus, hvor vi har tænkt over, hvilke materialer vi bruger, måden vi bygger på, og hvordan vi omgås hinanden på.

En ny måde at bygge på
– med gamle materialer

TRÆ bliver bygget i træ, beton og glas, men mange af materialerne arbejder vi på at genbruge som for eksempel kasserede vindmøllevinger, som blandt andet gennemgår en række brandtests, før de bruges på facaden. Derudover genbruger vi facadeplader, mursten, træ, termoruder og andre materialer, der har været brugt før. Vi vil med flere greb forsøge at forlænge materialernes levetid – både de genbrugte men også de nye, så vi bruger materialerne i de rette funktioner, og hvor det giver bedst mening.

Det betyder, at vi finder, tester og udvælger materialer undervejs, og derfor kan vi eksempelvis ikke fortælle dig, hvordan facaden helt præcist kommer til at se ud, hvordan gulvene bliver i de fremtidige kontorer eller hvad for et materiale, der bruges til akustiklofterne.

Det er en ny måde at tænke på og en anderledes måde at bygge på, men vi har et fælles ansvar og en ambition om at rykke ved grænserne for, hvordan vi bygger i dag. Nu forsøger vi med TRÆ.

Projektet er udviklet af PFA Pension og Kilden & Hindby i samarbejde med MOE og Lendager Arkitekter. Projektet er desuden støttet af Aarhus Kommunes klimafond.

20 etager og
6 etager og
6 etager

Et kontorhus på Sydhavnen i Aarhus

Kontakt

Kontakt Naja Kilden på 22 62 34 25 eller og få mere at vide om TRÆ, konceptet og vores lejemål.

TRÆ er en del af The Union

The Union er et landsdækkende fællesskab af inspirerende, servicerede og fleksible flerbrugerkontorhuse bygget på stærke visioner fra PFA, der ønsker at skabe sundere arbejdspladser og højere trivsel på fremtidens arbejdsmarked. Her kan virksomheder udnytte alle stordriftsfordelene, der ligger i at være en del af The Union og få adgang til en lang række unikke fordele, der gør det nemmere at drive en sund forretning.

TRÆ